Consultanță end-to-end

Analiza de business:

 • Coordonarea procesului de colectare si definire a cerintelor de business si functionale
 • Indrumare in aplicarea si implementarea standardelor si metodologiilor specific domeniului de activitate (IFRS – standard de contabilitate, managementul riscului, etc)
 • Suport in definirea si documentarea de procese si solutii optimizate care sa raspunda nevoilor de business identificate

Analiza tehnica:

 • Evaluarea cerintelor de business si identificarea impactului in solutiile IT (sisteme BI si conexe)
 • Definirea propunerilor de implementare din punct de vedere tehnic, luand in considerare cerintele de arhitectura IT, precum si optimizarea si stabilitatea solutiei implementate
 • Documentare detaliata a solutiei acceptate prin identificarea sistemelor IT impactate si a schimbarilor individuale

Dezvoltare

 • Dezvoltarea si definirea arhitecturii tehnice a sistemelor informatice ce asigura fluxul de date in solutiile de Warehouse
 • Configurarea platformelor si mediilor necesare
 • Definirea design-ului si crearea interfetelor pentru ETL

Arhitectura IT

 • Stabilirea arhitecturii curente, precum si definirea targetului catre care se tinde din punct de vedere al sisteme informatice aliniate la evolutia pietei
 • Rol activ in deciziile legate de introducerea de sisteme noi sau modificari ale celor existente prin evaluarea impactului si consilierea in privinta deciziei optime de implementare
 • Stabilirea de standarde de analiza tehnica si dezvoltare prin definirea conceptelor si modul lor de utilizare (de exemplu surogare, historizare, etc)

Testare

 • Analizarea cerintelor ce urmeaza a fi implementate si identificarea impreuna cu managerul de proiect, precum si coordonatorul testarii (test manager), a tuturor activitatilor din planul de testare (participanti, scenarii, seturi de date, metrici de performanta, medii necesare testarii)
 • Defineste si documenteaza scenariile de testare, asigurand executarea lor si raportarea rezultatelor
 • Sustine utilizatorii in pregatirea pentru exercitiul de testare, asigurand comunicarea intre echipele impactate si echipa de proiect

Test Management

 • Definire si suport in implementarea de metodologii de testare, ca parte a activitatilor de implementare a proiectelor sau pentru sustinerea activitatilor operationale care necesita efort de testare
 • Structurarea strategiei de testare specifice proiectelor, cu focus pe zona de BI, prin stabilirea fazelor de testare necesare, coordonarea resurselor, definirea cerintelor tehnice (medii de testare), precum si a modelelor de date necesare
 • Coordonarea activitatilor de testare in cadrul proiectului in directa colaborare cu managerul de proiect sau program, precum si consultanta si coaching pentru dezvoltarea unor astfel de roluri