Project Management

  • Definirea de procese si proceduri de lucru necesare gestionarii proiectelor,in functie de marimea companiei, domeniul de activitate si volumul de cerinte de implementat
  • Suport in definirea proiectului si identificarea metodologiei optime de project management (waterfall, agile), precum si indrumare pe intreaga perioada a implementarii
  • Coordonarea directa a proiectului , prin preluarea cerintelor interne si stabilirea unui model de colaborare adaptat cerintelor clientului, in vederea livrarii obiectivelor agreate.