Analiza de business

  • Proiecte financiare si bancare ce vizează adoptarea standardelor de contabilitate locale și internaționale (IFRS 7, IFRS 9, etc.)
  • Implementarea soluțiilor de BI Data Warehouse, luând în considerare atât cerințele clienților, cat si standardele de afaceri și dispozițiile de reglementare
  • Sprijinirea procesului de management al schimbării pentru soluțiile BI existente, prin analiza de impact și definirea proceselor actualizate și a cerințelor de solutionare