Analiza Tehnica

  • Analiza in profunzime a mediului in care opereaza clientul, pentru identificarea surselor de date optime pentru punerea în aplicare a cerintelor și proiectelor de schimbare
  • Elaborarea și documentarea cerințelor tehnice declanșate de noile nevoi de afaceri, în conformitate cu standardele de arhitectura
  • Revizuirea surselor de date și identificarea scenariilor de optimizare, din perspectiva soluțiilor dar si a infrastructurii.