Arhitectură

  • Definirea cadrului Enterprise Architecture specific pentru soluții complexe de BI
  • Proiectarea si implementarea modelelor de arhitectura pentru solutii de Data Warehouse